«LIVSTIL PÅ HELL» 1989 (29 min.)

Tema: Filmen er et møte med noen av de siste som driver de brattlendte brukene i Vik kommune i Sognefjorden på tradisjonelt vis.
De lauver og skaver bark for å få nok vinterfor, og hesten er den beste arbeidshjelpen. Nå, mange år etter, er alt dette historie.

Festivaler og salg:
Kortfilmfestivalen i Grimstad, dessuten festivaler i Leningrad, Barcelona og Saragoza. Solgt til NRK og Hollandsk fjernsyn.
Utgitt på dvd-en Manus, regi og Foto: Øyvind Sandberg

TIL KJØP FILM