”KONSERT FOR TRE HESTER I TO TAKTER”. 2007. ( 28 min)

Gunnar Mikkelsen var en vellykket skipsmekler, men en krise i livet gjorde ham til kirketjener og en lidenskapelig samler av alt mulig, særlig gamle båtmotorer.
En dag får han høre at den første båten som gikk med motor i Sognefjorden er funne på fjordbunnen utenfor Lærdal. Den motoren vil Gunnar høre lyden av.

Manus, regi og foto: Øyvind Sandberg
Vist på NRK 1 (Faktor) september 2007.
Utgitt på dvd-en ”Regi Øyvind Sandberg”

TIL KJØP FILM