BARNEFILMEN «RÅTT EGG OG SARDINOLJE» 1997 (11 min.)

Tema: Alle vet at det blir penger når vi legger melketenner i vann, men hvem har sagt at vann er best?

Priser og Festivaler:
Washington DC International Film Festival i 1998: Juryens pris for beste barnefilm. Washington DC International Film Festival i 1998: Publikumsprisen for beste barnefilm.
Kortfilmfestivalen i Oberhausen 1996: Diplom for hederlig omtale.
The Chicago international Childrens Filmfestival 1997: Diplom for hederlig omtale.
Filmen har vært invitert til en rekke filmfestivaler i Europa, Canada og USA.
Filmen er solgt til NRK og en rekke land i Europa og ellers i verden.
Utgitt av Norsk Filminstitutt (filmbutikken) på dvd-en “Fra fem til ni”. DVD 111207
Manus og Regi: Øyvind Sandberg.
Foto: Zulficar Fahmy

TIL KJØP FILM