FOLK VED FJORDEN

Filmen gir et unikt innblikk i en kultur som forsvinner. Gjennom et år følger vi livet på to gårdsbruk på …